ZAPYTANIE OFERTOWE - ZOBACZINFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ZOBACZOferta > Zender

Preparat do usuwania tlenków wysokotemperaturowych Zgorzeliny / Zendry

 

 1. Przeznaczenie:


Preparat służy do usuwania, rozpuszczania efektów korozji gazowej, warstwa tlenków metali
powstających na powierzchni nagrzanych przedmiotów metalowych w wyniku ich styczności z
powietrzem. Zendra występuje w postaci powłoki lub łusek.

Preparat po rozpuszczeniu zendry należy spłukać wodą i zabezpieczyć przed korozją.