ZAPYTANIE OFERTOWE - ZOBACZINFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ZOBACZOferta > Gel Pas Max

Gel-Pas

Żel pasywujący do spoin, blach oraz detali ze stali nierdzewnej


1. Przeznaczenie:


Gel-Pas jest pastą o konsystencji żelu opracowaną dla aktywnego wytrawiania i pasywacji stali nierdzewnej oraz spoin za pomocą pędzla lub natryskowo. Żel pozwala nanosić pastę pasywacyjną w każdych warunkach

2.  Zastosowanie:


- W celu wytrawienia spawu należy nałożyć pędzlem równomierną (nie za cienką) warstwę żelu na spoinę i obszar przebarwień wokół spoiny. Czas trawienia waha się od kilku minut do pół godziny zależnie od temperatury otoczenia i grubości nagaru. Wskazane jest, aby użytkownik sprawdził niezbędny czas aplikacji, uwzględniając własne wymagania. Po zakończeniu trawienia spłukać dokładnie za pomocą strumienia zimnej wody, najlepiej pod ciśnieniem. Nie stosować ciepłej wody.
- Do wytrawienia powierzchni żel należy nanieść równomiernie za pomocą spryskiwacza. Do spryskiwania produkt można rozcieńczyć wodą destylowaną. Nie należy w tym celu używać wody wodociągowej, ponieważ zawarte w niej sole mineralne zobojętniają kwasy - osłabiając działanie produktu. Po zakończeniu trawienia powierzchnię należy dokładnie opłukać zimną wodą.


W miesiącach cieplejszych zaleca się, aby nie wystawiać produktów poddawanych procesowi trawienia za pomocą Gel-Pas bezpośrednio na światło słoneczne. Zaleca się ponadto, aby wykonywać wytrawianie w miejscu zabezpieczonym od deszczu.


Zaleca się dokładne odtłuszczenie detalu przed przystąpieniem do procesu wytrawiania (np. Eco Steeler - odtłuszczacz). Po zakończeniu procesu wytrawiania wskazane jest przywrócić do poprzedniego stanu warstwę ochronnych tlenków powierzchniowych za pomocą produktu pasywnego do stali lub ponowne użycie Gel Pas Max na wytrawionej powierzchni

gel-pas-max.jpg