ZAPYTANIE OFERTOWE - ZOBACZINFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ZOBACZOferta > Beto Clean

Koncentrat wodny do rozpuszczania zabrudzeń i resztek cementu z maszyn i form

1. Przeznaczenie:

Beto Clean jest preparatem na bazie kwasów organicznych przeznaczonym do usuwania pozostałości zestalonego cementu, betonu zapraw z różnego rodzaju powierzchni m.in. metali, stali itp. Preparat rozpuszcza zanieczyszczenia, które następnie można łatwo spłukać.

2. Właściwości:

- rozpuszcza się w wodzie

- jest łatwy do spłukania

- rozpuszcza m.in. osady z cementu, kamień wapienny i kotłowy

3. Sposób użycia:

- rozcieńczyć z wodą w zależności o grubości zabrudzenia od 1:1 do 1:5

- nanieść rozcieńczony preparat na powierzchnię przez natrysk lub pędzlem

- po rozpuszczeniu spłukać wodą

- ciepła woda może przyspieszyć rozpuszczanie

- rozpuszczanie osadów i nalotów z betonu czy kamienia może powodować lekkie gazowanie kąpieli

- zużytą kąpiel / popłuczyny najlepiej unieszkodliwiać mleczkiem wapiennym do pH 5-8

- należy używać okularów i rękawic ochronnych